FUNDACJA BONA

Powstanie Fundacji Bona, jest konsekwencją wieloletnich działań charytatywnych Katarzyny Cygan. W ciągu ostatnich lat zostało zrealizowanych kilkadziesiąt dużych i mniejszych wydarzeń.  Dla dzieci z Domów Dziecka, Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci – tu przez szereg lat realizowane były wielkie koncerty, dla osób potrzebujących, artystów, przyjaciół. W koncertach brało udział bardzo wielu wykonawców, artystów, techników, animatorów, podwykonawców i osób zaangażowanych wolontaryjnie. Angażowało się wiele osób z potrzeby serca. Powstanie fundacji – ułatwia wiele działań i otwiera nowe możliwości.  Fundacja poza wieloma statutowymi działaniami  – sprawuje  również opiekę prawną nad Teatrem Muzy.

STATUT FUNDACJI – PATRZ